Κτήμα Παυλίδη Λευκά

Κτήμα Παυλίδη Ροζέ

Κτήμα Παυλίδη Ερυθρά