Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου Λευκά

Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου Ροζέ

Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου Ερυθρά